Van Wanrooij

Deze overname verschaft Heijmans een uitstekende uitgangspositie om acceleratie in de woningmarkt te realiseren met een verruimd aanbod van duurzame en betaalbare woningen in buitenstedelijk gebied. Het Optio® ontwikkelconcept van Van Wanrooij leent zich goed voor versneld buitenstedelijk bouwen. Van Wanrooij is in 1969 gestart door de twee broers Wim en André van Wanrooij en is in ruim vijftig jaar tijd uitgegroeid van een klein aannemersbedrijf tot een succesvol familiebedrijf in de woningbouw- en ontwikkelingssector, met circa 275 enthousiaste werknemers. Van Wanrooij staat bekend als een hecht en ondernemend familiebedrijf, gericht op ondernemerschap, het aangaan van duurzame relaties, korte lijnen en investeren in innovaties. Voorlopig blijven Heijmans en Van Wanrooij zelfstandig in de markt opereren. Parallel daaraan is gestart met het doorgronden en leren kennen van elkaars businessmodellen en succesfactoren om waar relevant verdere samenwerking en optimalisatie te bewerkstelligen.