Waardeketenmodel

Wij zijn Heijmans, makers van de gezonde leefomgeving.

We willen een betekenisvolle bijdrage aan de ontwikkeling van Nederland leveren. Ons doel is om de plek waar we bouwen of ontwikkelen beter achter te laten dan hoe we deze aantroffen. Dat doen we zoveel mogelijk integraal met onze drie bedrijfsonderdelen, Infra, Bouw & Techniek en Vastgoed. Bij alles wat we doen, houden we focus op de eindgebruiker. We willen zo veel mogelijk waarde toevoegen voor bewoners, woningkopers, medewerkers, bezoekers, patiënten, ondernemers en weggebruikers. Zodat zij fijn kunnen wonen, werken en verbinden.

1. Grondstoffen winnen

Voor het bouwen van woningen, bouw- en kunstwerken hebben we bouwmaterialen nodig die we inkopen bij (toe)leveranciers. Heijmans stelt hierbij eisen aan kwaliteit en duurzaamheid. We houden rekening met het hergebruiken van reststromen. We monitoren, meten en sturen op de emissies die worden uitgestoten bij het delven van nieuwe grondstoffen, produceren van materialen en het transport ervan.

2. Produceren

Heijmans koopt een groot deel van de producten in. Onze inkoopafdeling houdt zich aan een duurzaam inkoopbeleid. Als we zelf produceren is duurzaamheid integraal onderdeel van onze keuzes. De impact op ons eindproduct houden we bij.

3. Gebiedsontwikkeling projecten

Bij de ontwikkeling van een gebied staat Heijmans naast zijn klanten en maken we samen duurzame keuzes die passend zijn voor een gebied. Onze ontwikkelaars adviseren met ecologen over de beste keuzes als het gaat om leven, gezondheid, veiligheid, welzijn, biodiversiteit en water. Ook mobiliteit en het creëren van een ‘smart city’ (intelligente stad) zijn thema’s waarover Heijmans adviseert. Daar hoort ook het bouwrijp maken van de grond bij.

4. Hergebruiken

Recyclen creëert een positieve impact. Het recyclen van grondstoffen na sloopwerkzaamheden zorgt voor vermindering in energieverbruik en gebruik van grondstoffen. Uit sloopwerkzaamheden komen materialen vrij die uit elkaar gehaald en hergebruikt kunnen worden. Zo gebruiken we in de productiefase of de bouwfase de materialen opnieuw. Ook bij het ontwerpen van woningen houden we rekening met circulair gebruik door losmaakbaar te bouwen.

5. Bouwen

We bouwen met respect voor mens, dier en natuur. We zetten in op het zo min mogelijk belasten van de bodem. Tijdens het bouwen is de veiligheid – voor de medewerkers, de omgeving, de constructie en de uiteindelijke gebruikers – een belangrijke randvoorwaarde. Restproducten die vrijkomen tijdens de bouwfase hergebruiken we en gaan het productieproces weer in.

6. Gebruiken

We redeneren altijd vanuit de eindgebruiker zodat zij gezond, veilig, comfortabel en prettig kunnen wonen, werken en verbinden. Tijdens het gebruik van een woning, bouw- of kunstwerk is onderhoud en op den duur vervanging nodig. Heijmans helpt zijn klanten om te verduurzamen. Indien mogelijk hergebruiken of refurbishen we grondstoffen of onderdelen.

Deel dit verhaal